Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Địt tập thể , địt chung những con đĩ